Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Số Block:
Số Tầng:
Số Căn:
1500
Quy Mô:
500ha
Khoảng Giá:
Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:
Độ hoàn hiện:
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Ecopark
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:500ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn:1500 Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ: Bàn giao:
Giá:
Nhà thầu:
Chủ đầu tư: Ecopark
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:500ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn:1500
Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:
Bàn giao:
Giá:
preloader
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ tư vấn
  • 0987 745 745