Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Số Block:
Số Tầng:
Số Căn:
3147
Quy Mô:
200ha
Khoảng Giá:
Thương lượng
Ngày hoàn thành:
Năm 2022
Ngân hàng hỗ trợ:
Độ hoàn hiện:
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Ecopark
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:200ha Mật độ xây dựng:
Số căn:3147 Ngày hoàn thành: Năm 2022
Ngân hàng hỗ trợ: Bàn giao:
Giá:Thương lượng
Nhà thầu: Ecopark
Chủ đầu tư: Ecopark
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:200ha
Mật độ xây dựng:
Số căn:3147
Ngày hoàn thành: Năm 2022
Ngân hàng hỗ trợ:
Bàn giao:
Giá:Thương lượng
preloader
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ tư vấn
  • 0987 745 745