Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Số Block:
Số Tầng:
Số Căn:
954
Quy Mô:
50.880m2
Khoảng Giá:
Thương lượng
Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:
Độ hoàn hiện:
Mật độ xây dựng:
30%
Chủ đầu tư: Sunshine Groups
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:50.880m2 Mật độ xây dựng:30%
Số căn:954 Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ: Bàn giao:
Giá: Thương lượng
Nhà thầu: Sunshine Group
Chủ đầu tư: Sunshine Groups
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:50.880m2
Mật độ xây dựng:30%
Số căn:954
Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:
Bàn giao:
Giá: Thương lượng
preloader
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ tư vấn
  • 0987 745 745