Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Số Block:
Số Tầng:
Số Căn:
Quy Mô:
9.004 m2
Khoảng Giá:
Thương lượng
Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:
Chưa rõ
Độ hoàn hiện:
Đang cập nhật
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Sunshine Groups
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:9.004 m2 Mật độ xây dựng:
Số căn: Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ Bàn giao:Đang cập nhật
Giá: Thương lượng
Nhà thầu: Sunshine Group
Chủ đầu tư: Sunshine Groups
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:9.004 m2
Mật độ xây dựng:
Số căn:
Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ
Bàn giao:Đang cập nhật
Giá: Thương lượng
preloader
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ tư vấn
  • 0987 745 745