Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Số Block:
978
Số Tầng:
Số Căn:
Quy Mô:
85ha
Khoảng Giá:
Thương lượng
Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:
Độ hoàn hiện:
Bàn giao thô
Mật độ xây dựng:
19.68%
Chủ đầu tư: Vingroups
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:978 Số tầng:
Quy mô:85ha Mật độ xây dựng:19.68%
Số căn: Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ: Bàn giao:Bàn giao thô
Giá:Thương lượng
Nhà thầu:
Chủ đầu tư: Vingroups
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:978
Số tầng:
Quy mô:85ha
Mật độ xây dựng:19.68%
Số căn:
Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:
Bàn giao:Bàn giao thô
Giá:Thương lượng
preloader
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ tư vấn
  • 0987 745 745