Trạng Thái:
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Số Block:
3
Số Tầng:
23
Số Căn:
173
Quy Mô:
8.970m2
Khoảng Giá:
Thương lượng
Ngày hoàn thành:
Chưa rõ
Ngân hàng hỗ trợ:
Chưa rõ
Độ hoàn hiện:
Cao Cấp
Mật độ xây dựng:
Chưa rõ
Công Ty Tập Đoàn CapitaLand Công Ty Tập Đoàn CapitaLand
Loại: Trạng thái:
Số Block:3 Số tầng:23
Quy mô:8.970m2 Mật độ xây dựng:Chưa rõ
Số căn:173 Ngày hoàn thành:Chưa rõ
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ Bàn giao:Cao Cấp
Giá:Thương lượng
Nhà thầu: Hòa Bình
Công Ty Tập Đoàn CapitaLand Công Ty Tập Đoàn CapitaLand
Loại:
Trạng thái:
Số Block:3
Số tầng:23
Quy mô:8.970m2
Mật độ xây dựng:Chưa rõ
Số căn:173
Ngày hoàn thành:Chưa rõ
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ
Bàn giao:Cao Cấp
Giá:Thương lượng
preloader
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ tư vấn
  • 0987 745 745