Trạng Thái:
Sắp mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Số Block:
Số Tầng:
Số Căn:
Quy Mô:
8,3ha
Khoảng Giá:
Ngày hoàn thành:
Đang cập nhật
Ngân hàng hỗ trợ:
Đang cập nhật
Độ hoàn hiện:
Đang cập nhật
Mật độ xây dựng:
82,5%
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức
Loại: Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:8,3ha Mật độ xây dựng:82,5%
Số căn: Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Ngân hàng hỗ trợ:Đang cập nhật Bàn giao:Đang cập nhật
Giá:
Nhà thầu:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức
Loại:
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:8,3ha
Mật độ xây dựng:82,5%
Số căn:
Ngày hoàn thành:Đang cập nhật
Ngân hàng hỗ trợ:Đang cập nhật
Bàn giao:Đang cập nhật
Giá:
preloader
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ tư vấn
  • 0987 745 745