Trạng Thái:
Đã bàn giao
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Số Block:
Số Tầng:
Số Căn:
Quy Mô:
394.135 ha
Khoảng Giá:
Thương lượng
Ngày hoàn thành:
Chưa rõ
Ngân hàng hỗ trợ:
Chưa rõ
Độ hoàn hiện:
Cao Cấp
Mật độ xây dựng:
Chưa rõ
Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long
Loại: Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block: Số tầng:
Quy mô:394.135 ha Mật độ xây dựng:Chưa rõ
Số căn: Ngày hoàn thành:Chưa rõ
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ Bàn giao:Cao Cấp
Giá:Thương lượng
Nhà thầu: Chưa rõ
Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long
Loại:
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:394.135 ha
Mật độ xây dựng:Chưa rõ
Số căn:
Ngày hoàn thành:Chưa rõ
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ
Bàn giao:Cao Cấp
Giá:Thương lượng
preloader
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ tư vấn
  • 0987 745 745