Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Số Block:
3
Số Tầng:
27
Số Căn:
400
Quy Mô:
186.3 ha
Khoảng Giá:
thương lượng
Ngày hoàn thành:
2025
Ngân hàng hỗ trợ:
Độ hoàn hiện:
Hoàn thiện nội thất cơ bản
Mật độ xây dựng:
21%
Chủ đầu tư: Daewoo E&C
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:27
Quy mô:186.3 ha Mật độ xây dựng:21%
Số căn:400 Ngày hoàn thành:2025
Ngân hàng hỗ trợ: Bàn giao:Hoàn thiện nội thất cơ bản
Giá:thương lượng
Nhà thầu:
Chủ đầu tư: Daewoo E&C
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:27
Quy mô:186.3 ha
Mật độ xây dựng:21%
Số căn:400
Ngày hoàn thành:2025
Ngân hàng hỗ trợ:
Bàn giao:Hoàn thiện nội thất cơ bản
Giá:thương lượng
preloader
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ tư vấn
  • 0987 745 745