Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Số Block:
3
Số Tầng:
3
Số Căn:
69
Quy Mô:
85,45 m2
Khoảng Giá:
Ngày hoàn thành:
Đã hoàn thiện
Ngân hàng hỗ trợ:
Độ hoàn hiện:
Bàn giao thô, hoàn thiện mặt ngoài
Mật độ xây dựng:
45%
Chủ đầu tư: Sunshine Groups
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:3
Quy mô:85,45 m2 Mật độ xây dựng: 45%
Số căn:69 Ngày hoàn thành:Đã hoàn thiện
Ngân hàng hỗ trợ: Bàn giao:Bàn giao thô, hoàn thiện mặt ngoài
Giá:
Nhà thầu:
Chủ đầu tư: Sunshine Groups
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:3
Quy mô:85,45 m2
Mật độ xây dựng: 45%
Số căn:69
Ngày hoàn thành:Đã hoàn thiện
Ngân hàng hỗ trợ:
Bàn giao:Bàn giao thô, hoàn thiện mặt ngoài
Giá:
preloader
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ tư vấn
  • 0987 745 745