Tổng quan chi tiết dự án The Melody Ciputra
Tiến độ dự án The Melody Ciputra
Trạng Thái:
Đang xây dựng
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Số Block:
Số Tầng:
3
Số Căn:
1000
Quy Mô:
18.2 ha
Khoảng Giá:
260 triệu/m2
Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:
Độ hoàn hiện:
Hoàn thiện mặt ngoài
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: KITA Group
Loại: Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block: Số tầng:3
Quy mô:18.2 ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn:1000 Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ: Bàn giao:Hoàn thiện mặt ngoài
Giá:260 triệu/m2
Nhà thầu: KITA Group
Chủ đầu tư: KITA Group
Loại:
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:
Số tầng:3
Quy mô:18.2 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn:1000
Ngày hoàn thành:
Ngân hàng hỗ trợ:
Bàn giao:Hoàn thiện mặt ngoài
Giá:260 triệu/m2
preloader
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ tư vấn
  • 0987 745 745